Wie zijn we?

Dagelijks bestuur:

voorzitter: Wim Gevaert
ondervoorzitter: Kenny Gardin
secretaris: Sandra Denoo
penningmeester: Tom Vandenameele

feestcommissie: Lies Decock en Stijn Bonny
communicatie: Kenny Gardin, Wim Gevaert
educatief verantwoordelijke: Katia Meeschaert
sponsoring boekje: Joke De Brabandere
sponsoring natura: Wim Gevaert
OC-koepel: Sandra Denoo

Oudercomitéleden:

Maya Baetsleer, Stijn Bonny, Joke De Brabandere, Lies Decock,
Sandra Denoo, Kenny Gardin, Wim Gevaert,
Leen Hendryckx, Katia Meesschaert, Tom Vandenameele

Schoolraad:

Wim Gevaert
Sandra Denoo
Lies Decock