Wie zijn we?

Dagelijks bestuur:

voorzitter: Wim Gevaert
ondervoorzitter: Famke Hemeryck
secretaris: Sandra Denoo
penningmeester: Tom Vandenameele, Stephan Van Hove, Mario Vansteelandt

feestcommissie: Lies Decock
communicatie: Wim Gevaert, Famke Hemeryck en Stephan Van Hove
educatief verantwoordelijke: Kenny Gardin
sponsoring (boekje): Famke Hemeryck
sponsoring natura: Wim Gevaert
OC-koepel: Sandra Denoo

Oudercomitéleden:

Maya Baetsleer, Stijn Bonny, Sandra Denoo, Lies Decock,
Kenny Gardin, Wim Gevaert, Famke Hemeryck,
Tom Vandenameele, Stephan Van Hove, Mario Vansteelandt

Schoolraad:

Wim Gevaert
Sandra Denoo
Famke Hemeryck