Wat is het OC?

Het oudercomité (OC) is een groep enthousiaste ouders die zich extra wil inzetten voor de school, voor de ouders en voor de leerlingen. Het OC is de link tussen de ouders onderling en tussen de ouders en het schoolteam.

Ons doel:

  • de ouders informeren over het reilen en zeilen op school
  • het schoolteam op de hoogte houden over wat er leeft onder de ouders
  • het schoolteam actief steunen in de uitbouw van de school door constructieve dialoog en activiteiten
  • (financiële) ondersteuning bieden voor een aangename leer- en werksfeer op school
  • activiteiten organiseren die ouders samenbrengen

Kortom, we willen ervoor zorgen dat onze kinderen een fijne lagereschooltijd beleven.

Wil je graag lid worden van het oudercomité? Stuur een mail naar oudercomite.driekoningen@gmail.com of spreek één van de leden aan.
Wil je ons graag helpen tijdens de activiteiten, maar wil je liever geen lid worden van het OC, dan kun je ons uiteraard ook contacteren. Helpende handen zijn altijd welkom.

KOEPEL OC
De verschillende oudercomités van de Scholengroep Sint-Rembert organiseren geregeld gezamenlijke initiatieven.

Zo was er een fietstocht tussen de verschillende scholen en werden er nieuwsbrieven verstuurd rond een bepaald thema, zoals voeding.